SE & GÖRA | STUGUTHYRNING | KOMMUNIKATIONER | ÄTA | HANDLA | HISTORIK | ALLMÄNT | HEM
 

Säljakt

  Säljakten utgör en viktig del av Harstenas historia. Man kan i de gamla skattelängderna från 1500-talet se att redan då var sälarna av stor betydelse och säkert var det sälen som lockade de första människorna att bosätta sig på ön.

Harstenas sälbådar har troligen varit den största samlingsplatsen för gråsälar längs hela ostkusten. I slutet på 1920-talet räknades som mest upp till fyrtiotusen sälar på sälbådarna utanför Harstena.

Sälarna fångades förr med nät som lades ut kring bådarna. Klubbningen av säl, som Harstena är mest omtalat för, började inte förrän under 1900-talet.

Sälfångsten var en viktig inkomstkälla ända till början av 1940-talet, då den upphörde främst pga dåliga priser på tran och hudar. Under 60- och 70-talen utrotades nästan hela sälstammen från Östersjön till följd av miljögifter och det var inte förrän i slutet på 90-talet som man kunde se tydliga tecken på att sälarna är på väg tillbaka. Idag finns ett sälskyddsområde upprättat utanför Harstena där en liten sälkoloni om 50-60 djur så sakta håller på att växa till sig.

De tre första bilderna nedan är tagna av Prins Vilhelm i juli 1947. I båten tillsammans med Prinsen är Elof Magnusson och i bådökan är resterande av Harstenas säljaktlag, Hugo, Evert, Paul och alla de andra. Den sista bilden på Hugo Magnusson är tagen 1954.

Säljakt, bild 1
Jägarna kastar sig iland, beväpnade med sina sälpåkar och under kängorna har de järnklampor för att inte halka på de hala hällarna.

Säljakt, bild 2
En bra dag, speciellt efter en storm, kunde det samlas många tusen sälar vid de yttersta öarna utanför Harstena. Fotografiet visar Sörbådan med Stupskär i bakgrunden.

Säljakt, bild 3
Sälarna ligger tätt packade på de små skären.

Säljakt, bild 4
Kajk och harpun användes vid husbehovsjakt.

 
HISTORIK

Befolkning
Säljakt
Vinterbilder

Copyright © 1999 Harstena Turistservice